O šoli

Glasbena šola Vrhnika je javni zavod, ki ga je leta 1976 ustanovila občina Vrhnika.

Sedež glasbene šole je na Vrhniki, pouk pa poteka tudi na enotah v Borovnici in Horjulu. Vpisujemo učence iz občin Vrhnika, Borovnica, Horjul in Log-Dragomer.

V Glasbeni šoli Vrhnika izvajamo naslednje vzgojno-izobraževalne programe:

  • predšolska glasbena vzgoja,
  • glasbena pripravnica,
  • plesna pripravnica,
  • glasba,
  • ples.

Več o posameznih programih si lahko preberete v naši Publikaciji.

Preizkusi glasbene nadarjenosti, na podlagi katerih sprejemamo nove učence, potekajo praviloma enkrat letno, in sicer zadnja dva petka v maju v prostorih matične šole in enot v Borovnici in Horjulu. Več o vpisnih pogojih in točnem času sprejemnih preizkusov najdete tukaj.