Osnovni podatki

Naziv: Glasbena šola Vrhnika
Naslov: Trg Karla Grabeljška 3
1360 Vrhnika
Telefon:

 
GSM:
Faks:
E-pošta:
WWW:

01 / 750-62-40 – tajništvo                                                                                                             01 / 750-62-51 – računovodstvo
01 / 750-62-44 – zbornica
051/649-432 – tajništvo
01 / 750-62-50
gsv@gsv.si
www.gsv.si
Dominika Naveršnik
ravnateljica
051/649-437
dominika.naversnik@gsv.si
Nina Demšar
pomočnica ravnateljice
051/649-421
nina.demsar@gsv.si
Podračun pri UJP:

BIC

0134 0603 0713 983

BSLJSI2X

Davčna številka: 16334213
Matična številka: 5009090 000
Šifra dejavnosti: 85.520
Dislocirani enoti: Horjul
Osnovna šola Horjul
Šolska ulica
1354 HorjulBorovnica
Paplerjeva 5
1353 Borovnica
Kje smo: