Tekmovanja

Zelo motivirani učenci se po dogovoru z učiteljem in starši lahko udeležijo tekmovanja.

Izkušnje so pokazale, da so tekmovanja lahko odličen vir hitrega napredka – učenec in učitelj se bolj intenzivno posvetita snovi, izpilita morebitne tehnične težave in razvijata učenčevo muzikalnost.