Splošne informacije

Glasbena šola Vrhnika vljudno vabi k vpisu v šolsko leto 2019/20!

DAN ODPRTIH VRAT

sobota, 11. maja 2019, od 9. do 12. ure

Ogledali si boste lahko potek pouka glasbenih inštrumentov in baleta.

PREIZKUSI GLASBENE NADARJENOSTI

Preizkusi glasbene nadarjenosti, na podlagi katerih sprejemamo nove učence, potekajo praviloma vsako leto konec meseca maja v prostorih glasbene šole. Vabilo k vpisu je vsako leto objavljeno v Našem časopisu, na spletni strani glasbene šole in na plakatih v glasbeni šoli in okoliških osnovnih šolah ter vrtcih.

Vpis v predšolsko glasbeno vzgojo ter glasbeno in plesno pripravnico poteka brez sprejemnega izpita, za vpis na inštrumente in petje pa se opravi preizkus glasbene nadarjenosti. Ta poteka pred tričlansko komisijo, sestavljeno iz učiteljev glasbene šole. Traja približno 5 minut; v tem času otrok zapoje eno ali dve pesmici po lastnem izboru ter ponavlja ritmične in glasbene motive, ki mu jih predstavi eden od članov komisije.

Za vpis v predšolsko glasbeno vzgojo ter glasbeno in plesno pripravnico kandidati izpolnijo prijavnico (http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/glasbeno_izobrazevanje/dokumentacija/), ki jo oddajo eni od komisij v terminih sprejemnih preizkusov. Kriterij za sprejem je ustrezna starost. V primeru prevelikega števila prijav imajo prednost starejši otroci, ki ustrezajo predvidenim starostnim okvirom.

Dodatne informacije o vpisu dobijo vsi sprejeti učenci po pošti.

KJE IN KDAJ

Sprejemni preizkusi glasbene nadarjenosti za šolsko leto 2019/2020 bodo potekali v spodaj objavljenih terminih. Kandidati pridete v določenem terminu brez predhodne najave. Komisija bo na lokaciji prisotna cel čas termina, zato se lahko v primeru gneče oglasite kasneje oziroma najkasneje do 18. ure.

v prostorih Glasbene šole Vrhnika, Trg Karla Grabeljška 3, Vrhnika:

PETEK, 17. maja 2019, med 16.30 in 18.00

PETEK, 24. maja 2019, med 16.30 in 18.00

sprejemni preizkusi za vpis na balet:

PETEK, 24. maja 2019, ob 17. uri

v prostorih OŠ Horjul – vpis na dislocirani oddelek Horjul

(klavir, harmonika, kljunasta flavta, prečna flavta, violina):
PETEK, 24. maja 2019, ob 17. uri

v prostorih Glasbene šole Vrhnika, oddelek Borovnica, Paplerjeva ulica 5, Borovnica

(klavir, harmonika, violina, kljunasta flavta, prečna flavta, klarinet, violončelo in orgle):
PETEK, 24. maja 2019, ob 17. uri

Za več informacij o poteku pouka v glasbeni šoli, glasbenih in plesnih programih, poteku sprejemnih preizkusov, kriterijih za sprejem in vsem ostalem, se oglasite v prostorih glasbene šole, kjer bo potekal DAN ODPRTIH VRAT, v soboto, 11. maja 2019, od 9.00 do 12.00 v Glasbeni šoli Vrhnika, Trg Karla Grabeljška 3. Sprehodili se boste lahko po prostorih šole, si ogledali izvedbo pouka različnih inštrumentov in plesnih skupin. DOBRODOŠLI!

PRIPOROČLJIVA STAROST ZA VPIS V PROGRAME:

Predšolska glasbena vzgoja : 5 let
Glasbena pripravnica : 6 let (1. razred OŠ)
Plesna pripravnica: 6 – 8 let (1. – 3. razred OŠ)
Balet: 8 – 11 let (opravljen program plesne pripravnice ni pogoj za sprejem na balet)

Glasbeni inštrumenti: od 7 let (2. razred OŠ) do:

 • klavir: do 9 let
 • violina do 9 let
 • viola do 13 let
 • violončelo do 9 let
 • kontrabas do 18 let
 • kitara do 10 let
 • harmonika do 9 let
 • kljunasta flavta do 9 let
 • flavta do 12 let
 • oboa do 12 let
 • fagot do 18 let
 • klarinet do 12 let
 • saksofon do 12 let
 • rog do 11 let
 • trobenta do 11 let
 • pozavna do 18 let
 • tuba do 18 let
 • petje do 24 let
 • tolkala do 12 let
 • balet od 8 do 11 let
 • orgle od 11 do 18 let (predznanje 4 razredov klavirja)

Prednost pri sprejemu v glasbeno šolo imajo otroci iz šolskega okoliša: občina Vrhnika, Horjul, Borovnica in Log Dragomer.

IZPIS MED ŠOLSKIM LETOM

O izpisu med šolskim letom se odloča na podlagi pisne vloge.