Kitarski orekster

sreda: 16.30 – 17.30

vodi: Pavla Lušin