Pouk

Pouk inštrumentov in petja poteka individualno, praviloma dvakrat tedensko po 30 ali 45 minut.

Pri ostalih predmetih poteka pouk skupinsko enkrat ali dvkrat tedensko.

Pouk komorne igre in orkestra se praviloma izvaja enkrat tedensko.