Harmonikarski orkester

 

Vaje:

SIMFONIČNI ORKESTER

ČET. 16. 15 – 17.45

Prva vaja bo 21. 9. 2017.

Vodi: Miha Plavčak