Orkestri

V Glasbeni šoli Vrhnika deluje pet orkestrov:
mali godalni orkester, veliki godalni orkester, pihalni orkester, kitarski orkester in harmonikarski orkester. Pouk se izvaja praviloma enkrat tedensko po dve šolski uri. Vsakoletna zasedba z imeni učencev, ki so dolžni obiskovati orkester, se po presoji učiteljev določi z letnim delovnim načrtom.
Mali godalni orkester deluje pod vodstvom Nine Demšar, veliki godalni orkester pod vodstvom Nastje Cajhen Rode, pihalni orkester vodi Metka Pupis, kitarski orkester Pavla Lušin Kolman, harmonikarski orkester pa Miha Plavčak.
Vsak od orkestrov se na svečanem koncertu predstavi dvakrat letno: ob božično-novoletnih praznikih in ob koncu šolskega leta. Vabilo na koncert je objavljeno na naših spletnih straneh, na oglasni deski glasbene šole, pa tudi v Našem časopisu.