Orkestri

V Glasbeni šoli Vrhnika deluje pet orkestrov:
Godalni orkester, Pihalni orkester,Simfonični orkester, Big band in Harmonikarski orkester. Pouk se izvaja praviloma enkrat tedensko po dve šolski uri. Vsakoletna zasedba z imeni učencev, ki so dolžni obiskovati orkester, se po presoji učiteljev določi z letnim delovnim načrtom.
Godalni orkester že tretje leto deluje pod vodstvom Nastje Cajhen Rode, Pihalni in Simfonični orkester pa je po nekajletnem uspešnem vodenju Tomaža Kukoviča prevzel Jaka Jerina. Big band je v šol. leto 2013/14 ponovno postavil na noge Jože Jerina, v šol. letu 2014/15 pa ga je prevzel Matjaž Kajzer. Od šol. leta 2015/16 se je formiral harmonikarski orkester, ki ga vodi Miha Plavčak. Vsak od orkestrov se na svečanem koncertu predstavi dvakrat letno: ob božično-novoletnih praznikih in ob koncu šolskega leta. Vabilo na koncert je objavljeno na naših spletnih straneh, na oglasni deski glasbene šole, pa tudi v Našem časopisu.