Orkestri

V Glasbeni šoli Vrhnika deluje pet orkestrov:
Godalni orkester, Pihalni orkester,Simfonični orkester, Big band in Harmonikarski orkester. Pouk se izvaja praviloma enkrat tedensko po dve šolski uri. Vsakoletna zasedba z imeni učencev, ki so dolžni obiskovati orkester, se po presoji učiteljev določi z letnim delovnim načrtom.
Godalni orkester deluje pod vodstvom Urše Kržič, Pihalni in Simfonični orkester pa sta, po nekajletnem uspešnem vodenju Jake Jerina, dobila novi dirigentki. Pihalni orkester je prevzela Metka Pupis, Simfoničnega pa Nastja Cajhen Rode, ki je dosedaj vodila godalni orkester. Big band je v šol. leto 2013/14 ponovno postavil na noge Jože Jerina, v šol. letu 2014/15 pa ga je prevzel Matjaž Kajzer. Od šol. leta 2015/16 se je formiral harmonikarski orkester, ki ga vodi Miha Plavčak. Vsak od orkestrov se na svečanem koncertu predstavi dvakrat letno: ob božično-novoletnih praznikih in ob koncu šolskega leta. Vabilo na koncert je objavljeno na naših spletnih straneh, na oglasni deski glasbene šole, pa tudi v Našem časopisu.