Prispevek za šolanje

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja starši oziroma skrbniki učencev glasbenih šol plačujejo šolske pristojbine. Letni prispevek za šolanje je prispevek za kritje materialnih stroškov šolanja, za katere lokalna skupnost ne zagotavlja sredstev. Višino prispevka ob soglasju Ministrstva za šolstvo in šport določi Svet šole, starši pa ga poravnajo v desetih mesečnih obrokih, ne glede na odsotnosti učencev. Šolnino je možno poravnavati tudi preko trajnika.

Najemnina za šolske inštrumente, ki si jih učenci lahko sposodijo iz šolskega inštrumentarija, se plačuje mesečno, skupaj s prispevkom staršev.

Pristojbine v GŠ Vrhnika:

 • letna vpisnina,
 • prispevek za materialne stroške,
 • najemnina za izposojo šolskih inštrumentov (godala, pihala, trobila).

Višina mesečnih prispevkov:

 • Vpisnina (enkrat letno): 16,69 €
 • Prispevek staršev – inštrument, petje: 33,01 €
 • Prispevek staršev – dva inštrumenta: 49,52 €
 • Predšolska glasbena vzgoja: 16,51 €
 • Glasbena pripravnica: 16,51 €
 • Ples: 33,01 €
 • Izposoja inštrumenta: 13,69 €

Če je v glasbeno šolo vpisanih več otrok iz iste družine, se šolnina:

 • za drugega otroka zniža za 50%,
 • za tretjega otroka zniža za 75%,
 • za četrtega otroka zniža za 100%.