Kriteriji za znižanje plačila prispevka staršev

Dne 31.3.2014, je Svet šole GŠV sprejel Sklep o kriterijih za znižanje plačila prispevka staršev.

Oglejte si ga na naslednji povezavi:
Sklep_o_zniazanju_placila