Odsotnost Urše Vlašič

Danes, v petek, 10.1.2013, odpade pouk klavirja pri Urši Vlašič.