Urnik orkestrov

Z letošnjim šolskim letom vodenje godalnega, simfoničnega oziroma pihalnega orkestra prevzamejo učiteljice Nastja Cajhen Rode, Nina Demšar in Metka Pupis. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo prejšnjemu vodji simfoničnega in pihalnega orkestra, učitelju Jaki Jerini, za ves trud in dodatno delo s simfoničnim in pihalnim orkestrom v zadnjih petih šolskih letih in tudi za vse priredbe in avtorsko glasbo, ki nam jih je podaril!

 

Godalni orkester

(učiteljica Nina Demšar)

TOR. 16.15 – 17.45

Prva vaja bo 19. 9. 2017.

Simfonični orkester

(učiteljica Nastja Cajhen Rode)

TOR. 18.00 – 19.30

Prva vaja bo 12. 9. 2017.

Harmonikarski orkester

(učitelj Miha Plavčak)

ČET. 16. 15 – 17.45

Prva vaja bo 21. 9. 2017.

Pihalni orkester

(učiteljica Metka Pupis)

ČET. 18.00 – 19.30

Prva vaja bo 14. 9. 2017.

Big band

(učitelj Matjaž Kajzer)

O urniku bodo člani obveščeni s strani učitelja.