Vaja pevskega zbora

Vaja pevskega zbora bo v ponedeljek, 27.5.2013, ob 17.30 uri v dvorani glasbene šole.