Vaje harmonikarskega orkestra

Z vajami harmonikarskega orkestra nadaljujemo 21. januarja 2016, ob 16.00

dirigent Miha Plavčak