Vpis za učence, ki že obiskujejo GŠ Vrhnika

 

Spoštovani starši in učenci!

 V teh dneh poteka v Glasbeni šoli Vrhnika vpis za učence od 1. do 8. razreda v šolsko leto 2016/17. Vse, ki želite nadaljevati s poukom v glasbeni šoli tudi v naslednjem šolskem letu prosimo, da izpolnite vpisni list in ga oddate učiteljem ali v tajništvo šole do

  1. aprila 2016.

Vpisne liste dobite pri svojem učitelju ali na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/glasba/pdf/Vpisni_list.pdf

 

Dominika Naveršnik, ravnateljica     Vrhnika, 20. 4. 2016