Obrazec

Skladno z veljavno zakonodajo se  z dnem 31.12.2012 ukinejo direktne obremenitve (trajni nalogi) po nacionalni shemi.

Za vse, ki ste že imeli odprt trajni nalog, ni sprememb.
V primeru, da želite trajni nalog odpreti ali ukiniti, to lahko storite v tajništvu glasbene šole s pooblastilom, ki ga najdete v spodnji datoteki.

OBRAZEC trajniki

Obvestilo o trajanju pouka

Individualni glasbeni pouk poteka do 24. junija, po dogovoru z učiteljem (nadomestilo za pouk je lahko tudi udeležba na nastopih in recitalih).
Pouk glasbene in plesne pripravnice I, II in III traja do nastopa, 8. junija, kjer bo podelitev pohval ob koncu šolskega leta.
Pouk nauka o glasbi in solfeggia bo potekal do 12. junija.
Termin za razdelitev spričeval je 24. junij od 12h do 13h oziroma po individualnih dogovorih z učitelji.