Znižanje plačila prispevka

Na naši spletni strani si preberite vse o  o kriterijih za znižanje plačila prispevka staršev.

Zadnji dan za oddajo vloge je 15. september 2017.

http://www.gsv.si/wp-content/uploads/2015/02/Sklep_o_zniazanju_placila.pdf