Objava seznama sprejetih učencev

Seznam sprejetih učencev bo objavljen 11. junija 2015

na oglasni deski in na spletni strani šole (www. gsv.si).