Vpis in dan odprtih vrat

Sprejemni preizkusi glasbene nadarjenosti za šolsko leto 2019/2020 bodo potekali v spodaj objavljenih terminih. Kandidati pridete v določenem terminu brez predhodne najave. Komisija bo na lokaciji prisotna ves čas termina, zato se lahko v primeru gneče oglasite kasneje oziroma najkasneje do 18. ure.

v prostorih Glasbene šole Vrhnika, Trg Karla Grabeljška 3, Vrhnika:

maj 2019

v prostorih OŠ Horjul – vpis na dislocirani oddelek Horjul:

(klavir, harmonika, kljunasta flavta, prečna flavta, violina)
maj 2019

v prostorih Glasbene šole Vrhnika, oddelek Borovnica, Paplerjeva ulica 5, Borovnica

(klavir, harmonika, violina, kljunasta flavta, prečna flavta, klarinet, violončelo in orgle):
maj 2019

Za več informacij o poteku pouka v glasbeni šoli, glasbenih in plesnih programih, poteku sprejemnih preizkusov, kriterijih za sprejem in vsem ostalem, se oglasite v prostorih glasbene šole, kjer bo potekal DAN ODPRTIH VRAT, v soboto, 11. maja 2019, dopoldan

v Glasbeni šoli Vrhnika, Trg Karla Grabeljška 3. DOBRODOŠLI!