Vaja pevskega zbora

Vaja pevskega zbora bo v ponedeljek, 20.5.2013, ob 18.00 uri v baletni dvorani.