Vpis učencev, ki že obiskujejo glasbeno šolo

Spoštovani starši in učenci!

V naslednjih dneh poteka v Glasbeni šoli Vrhnika vpis za učence od 1. do 7. razreda v šolsko leto 2015/16. Vse, ki želite nadaljevati s poukom v glasbeni šoli tudi v naslednjem šolskem letu prosimo, da izpolnete vpisni list in ga oddate učiteljem ali v tajništvo šole do 23. aprila 2015.

Vpisne liste dobite pri svojem učitelju ali na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/glasba/pdf/Vpisni_list.pdf

Dominika Naveršnik, ravnateljica Vrhnika, 13. 4. 2015