Obvestilo za starše in učence

V naslednjih dneh poteka v Glasbeni šoli Vrhnika vpis za učence od 1. do 7. razreda v šolsko leto 2014/15. Vse, ki želite nadaljevati s poukom v glasbeni šoli tudi v naslednjem šolskem letu, prosimo, da izpolnete list in ga oddate učiteljem ali v tajništvo šole do konca meseca aprila 2014.

Vpisne liste dobite pri svojem učitelju ali n aspletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Dominika Naveršnik, ravnateljica