Vaje simfioničnega orkestra

Vaje simfoničnega orkestra

10.04. – PIHALA IN TROBILA
17.04. – GODALA
24.04 – VSI
08.05 – VSI (ocenjevalna vaja)